Eğitimin Adı Platform / Lokasyon Tarih
Data Mapping and Data Integrity Risk Assessment Sınıf 22 Şubat 2024 Kayıt
Excel Spreadsheet Validasyonu Sınıf 23 Şubat 2024 Kayıt
Yeni GAMP5 Revizyonu Kapsamında Laboratuvar Ekipmanlarında Uygulamalı Bilgisayarlı Sistemler Validasyonu Sınıf 29 Şubat 2024 Kayıt
GxP Kapsamında Bulut Sistemlerin Validasyonu Sınıf 22 Mart 2024 Kayıt
Bilgisayarlı Sistemlerde “Data Migration” Uygulamaları Sınıf 29 Mart 2024 Kayıt
IT Compliance Training- Bilgi Teknolojileri Regülasyon Uyum Webinar 25-26-27-28-29 Mart 2024 Kayıt
Yeni GAMP5 Revizyonu ile Karşılaştırmalı Elektronik Kayıtlar ve Elektronik İmzalar Yönetimi Sınıf 18 Nisan 2024 Kayıt
FDA Uyarı Mektupları Online 19 Nisan 2024 Kayıt
Validasyon Kalifikasyon Projelerinde “Uygulamalı Sapma Yönetimi” Sınıf 26 Nisan 2024 Kayıt
Yeni GAMP5 Revizyonu Kapsamında Uygulamalı Üretim Ekipmanları Kalifikasyonu/Validasyonu Sınıf 25 Nisan 2024 Kayıt
Yeni GAMP5 Revizyonu Kapsamında Network Kalifikasyonu Sınıf 29 Nisan 2024 Kayıt
Computerised System Assurance and Critical Thinking Approach - Bilgisayarlı Sistem Güvencesi ve Kritik Düşünme Yaklaşımı Sınıf 10 Mayıs 2024 Kayıt
Yeni GAMP5 Revizyonu Kapsamında Dijital Laboratuvarlarda LIMS'in Yeri Sınıf 17 Mayıs 2024 Kayıt
Excel Spreadsheet Validasyonu Sınıf 24 Mayıs 2024 Kayıt
Yeni Gamp5 Revizyonu Kapsamında ERP Sistemlerinde Uygulamalı POR Validasyon Yaklaşımı Sınıf 4 Haziran 2024 Kayıt
Yeni GAMP5 Kapsamında Uygulamalı Bilgisayarlı Sistemler Validasyonu Sınıf 13-14 Haziran 2024 Kayıt
Kalite Kültürünü Geliştirme (IQC) Sınıf 26 Haziran 2024 Kayıt
Laboratuvarlarda Veri Kalitesi ve Veri Bütünlüğünün Karşılaştırılması Sınıf 27 Haziran 2024 Kayıt

Referanslarımız