KVKK Aydınlatma

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Conval Grup Validasyon Eğitimi ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi  Wi-Fi Kullanan Misafirlerin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçi,

  1. Conval Grup Validasyon Eğitimi ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“Conval Grup”), paylaşmış olduğunuz C. kimlik numaranızı ve telefon numaranızı, cihazınıza ilişkin MAC adresi, IP bilgisi, doğum yılınızı ve bağlantı aldığınız cihaz bilgisini gösteren bilgileri 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca işlenmektedir.
  2. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, kanunen talep etmeye yetkili mahkeme, savcılık, kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü bir kişiye aktarılmayacak ve paylaşılmayacaktır.

Bu kişisel verileriniz, toplu kullanım sağlayıcı sıfatı ile Conval Grup tarafından sağlanan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanabilmeniz amacı ve 5651 Sayılı Kanundan kaynaklanan hukuki sebeplerle; ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının a bendinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülme şartı uyarınca  Conval Grup’un 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yükümlülükleri hukuki sebebine dayalı olarak internet erişim kanalıyla yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin beyan edilmesi suretiyle, otomatik yolla toplanmaktadır.

  1. İlgili Kişi, Conval Grup’a başvurarak kendisiyle ilgili;
  2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmış ise aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep haklarına sahiptir.
  7. İlgili kişilerin haklarına ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak “Kavacık Mah. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. No:15 PK:34810 Beykoz, İstanbul, Türkiye” adresine iletilebilecek, yahut da info@convalgroup.com Conval Grup’un bu kapsamdaki taleplere, yazılı olarak cevap vermesinin talep edilmesi halinde, 3 sayfaya kadar herhangi bir ücret talebinde bulunmaksızın; 3 sayfanın üzerindeki her sayfa için 5 Türk Lirası işlem ücreti alarak ilgili talepler cevaplandırılacaktır. Başvuru cevabının CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Conval Grup tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.  

Unvan                         : Conval Grup Validasyon Eğitimi ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Mersis No                   : 0211052060100020

Telefon Numarası      : +90 216 680 28 48

Posta Adresi               : Kavacık Mah. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. No:15 PK:34810 Beykoz, İstanbul, Türkiye

E-posta adresi            : info@convalgroup.com